Sıkça Sorulan Sorular

Aile Eğitimi ile ilgili sık sorulan sorular;

Aile eğitimi çocuğun birincil bakıcılarıyla gerçekleştirilen, çocuğun ve ailenin temel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmiş psikolojik ve eğitsel müdahalelerdir. Temel hedefi, aile farkındalıklarını arttırmak ve gerekli davranış değişikliklerini sağlayarak çocuğu her alanda desteklemektir.
Aile eğitimleri öncesinde yapılan klinik görüşmeler, verilen ölçekler, eğitimci toplantıları ve ders gözlemleri sonrasında başlıklar ve içerikler belirlenmektedir.
Kurumumuzun temel hedefi, çocuğunuzu bütüncül bir yaklaşımla değerlendirip gerekli desteği sağlamaktır. Aile ve  birincil bakıcılar çocuğun uyanık zamanında en çok  birlikte vakit geçirdiği kişilerdir. Kurumda verilen eğitimin her ortamda desteklenmesi ve eğitimci-aile davranışlarında tutarlılık sergilenmesi amacı ile aile eğitimlerine katılım gereklidir.

Aile Danışmanlığı ile ilgili sık sorulan sorular;

Aile danışmanlığı, aileyi oluşturan bireylerin bir araya gelmesi ve paylaştıkları sorunları Aile Yasası çerçevesinde birlikte çözmeye çalışmaları üzerine kurulur. Bireysel veya aile üyelerinin bir kaçının katılımı ile gerçekleştirilir.
Eğitimde ailelerin katılımı ve desteği çok önemlidir ve aile yaşantısının sağlıklı ve işlevsel bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. Ailelerin ihtiyaçları ve talebi doğrultusunda,

  • Aile üyelerinin gerçekçi beklentiler oluşturmasına ve bunları ifade etmesine yardımcı olmak
  • Aile üyelerine kendi kişiliklerini geliştirmek için yardımcı olmak
  • Aile bireylerine kendi aralarındaki iletişim, paylaşım ve destekleri arttırmak için yardımcı olmak
  • Yapıcı ve etkili problem çözme becerileri kazandırmak
  • Özgüven gelişiminde tüm aile bireylerine yardımcı olmak

konularında destek verilmektedir

Dil ve Konuşma Terapisi ile ilgili sık sorulan sorular;   

Dil ve konuşma terapisi iletişim, dil, konuşma, ses ve yutma bozukluklarının önlemesi, değerlendirilmesi ve rehabilitasyonunda görev alan meslek alanıdır.

Çalıştığı alanlar: Konuşma Sesi Bozukluğu ( Artikülasyon ve Fonolojik Bozuklukları), Akıcılık Bozuklukları (Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma), Gecikmiş Dil ve Konuşma, Özgül Dil Bozukluğu, Otizm Spektrum Bozukluğuna bağlı dil ve konuşma sorunları, Sendromlara Bağlı olan dil ve konuşma sorunları , İşitme Kaybına bağlı dil ve konuşma sorunları, Dudak – Damak yarıklığı, Edinilmiş Dil Bozuklukları ( Afazi ), Ses Bozuklukları, Yutma Bozuklukları, Motor Konuşma Bozuklukları ( Dizartri, Apraksi).

Yapısal bir sorundan kaynaklı söyleyemiyor ya da konuşma sesinin sesletim yerini, biçimi bilmediği için söyleyemiyor olabilir. Dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirilip, soruna ilişkin müdahale planı hazırlanması gerekli görülmektedir. 
Çocuğunuzu sizin ya da çevrenizde bulunan insanların anlamadığını gözlemliyorsanız, bu durum bazı harfleri söyleyememesi, yanlış söylemesi ya da bazı harfleri sesbilgisel kurallara uygun söyleyememesinden kaynaklı olabilir. Örneğin; çocuğunuz bütün “k” sesini “t” olarak söyleyebilir bu durum o sesin yerini biçimi bilmediği için olabilir. “k” sesini bazı yerlerde söyleyip bazı yerlerde söyleyemiyor olabilir bu durumda “k” sesinin sesbilgisel kuralına sahip olmayabilir. Bu durumlar çocuğunuzun anlaşılır konuşmasını etkiler. Dil ve konuşma terapistine başvurulması gerekli görülmektedir.
Anatomik bir bozukluğa bağlı olarak çocuğunuzda burundan konuşma dediğimiz hipernazalite gözlenebilir. Diğer bir seçenek çocuğunuz sesin çıkarılış yerini, çıkarılış biçimini yanlış öğrenmiş olabilir.  Dil ve konuşma terapisti tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.

Özel Eğitim ile ilgili sıkça sorulan sorular;

Çoğunluktan farklı ve özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara sunulan, üstün yetenekli olanları yetenekleri doğrultusunda en üst düzeye çıkmasını sağlayan yetersizliği engele dönüştürmeyi önleyen, özel gereksinimli bireyi kendine yeterli hale getirerek topluma kaynaşmasını ve bağımsız, üretici bireyler olmasını destekleyecek becerilerle donatılan eğitimdir.
Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı kanun hükmünde kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği”nde belirtilen esaslar doğrultusunda yürütülür.
Bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda akademik, toplumsal, günlük yaşam becerileri ve iletişim becerilerinin öğretimini kapsar.
Kaynaştırma yoluyla eğitim; özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranları ile birlikte resmî ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. (özel eğitim hizmetleri mad.23 )
Kurumlarda bulunan öğretmenleri özel eğitim hakkında yeterince bilgi ve deneyime sahip olmamasından ve çocukların ihtiyaçlarına göre uygun esnek programların hazırlanmamasından kaynaklı sorunlar ortaya çıkabiliyor.
Aileler özel eğitim sürecini her boyutuna aktif olarak katılması ve eğitimlerinin sağlanması gereklidir. Bu süreçte aileler uzmanlar ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde olmalıdır.

 

MAİL LİSTEMİZE KATILIN

HIZLI İLETİŞİM

T (232) 388 20 10  
M (531) 886 58 78
isildayanoem@gmail.com
Adres: Kazım Dirik  Mah. 372/3 Sok. No: 4 (Bornova Forum Karşısı)
Bornova/İzmir
TOP